ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جی

لغت‌نامه دهخدا

جی ٔ. [ ج َ / جی ٔ ](ع مص ) خواندن بسوی طعام و شراب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و قول عرب که گوید: لو کان ذلک فی الهی ٔو الجی ٔ، هی ٔ طعام و جی ٔ شراب است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ