ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جی

لغت‌نامه دهخدا

جی . (ع فعل ) مخفف جی ٔ [ ج ِءْ ]، فعل امر از جاء یجی ٔ. بیا. بیا :
چشم چون نرگس فروبندی که جی
هین عصایم کش که کورم ای اخی .

مولوی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ