ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جی جی

لغت‌نامه دهخدا

جی جی . (ع اِ صوت ) کلمه ایست که بوسیله ٔ آن شتران را بسوی آب میخوانند. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ