ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جیضة

لغت‌نامه دهخدا

جیضة. [ ج َ ض َ] (ع اِ) میل بطرف راست و چپ . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ