ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جیدة

لغت‌نامه دهخدا

جیدة. [ ج َی ْ ی ِ دَ ] (ع ص ) مؤنث جَیّد. رجوع به جَیّد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ