ترجمه مقاله

جیاوة

لغت‌نامه دهخدا

جیاوة. [ وَ ] (ع اِ) چیزی که بر آن دیگ نهند. (اقرب الموارد). غلاف دیگ . (منتهی الارب ). رجوع به جواء و جیاء و جیأه شود.
ترجمه مقاله