ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جگی جگی

لغت‌نامه دهخدا

جگی جگی . [ ج ِ ج ِ ] (اِ) لفظی است که در وقت جزع و فزع در طلب و مبالغه و در اخذ گویند و زنان بهنگام لذت مباشرت بر زبان رانند. (برهان ). و رجوع به آنندراج شود. || غبغب و آن گوشتی نرم زیر زنخدان باشد. (غیاث اللغات از سراج ) (آنندراج ).
- جگی جگی گاه ؛ کنایه از غبغب زیرا که به سبب خاریدن آن آدمی جگی جگی میگوید. (آنندراج ) :
بگذار جگی جگی ببوسم
خالی که بر آن جگی جگی گاه است .

صائب (از آنندراج ).


|| در اصطلاح عوام کنایت از جنده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ