ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جکاشه

لغت‌نامه دهخدا

جکاشه . [ ج َ ش َ / ش ِ ] (اِ) خارپشت بزرگ را گویند که خارهای خود را مانند تیر بجانب خصم اندازد و او را روباه ترکی نیز میگویند. (برهان قاطع). تِشی . (شرفنامه ٔ منیری ). به هندی سیهی گویند. (آنندراج ). سُغَر. (لغت فرس اسدی ). خارپشت بزرگ تیرانداز. قُنفَد یا قُنفُد. (ناظم الاطباء). رجوع به تشی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ