ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوه جوه

لغت‌نامه دهخدا

جوه جوه . [ ج َ هَِ ج َ هَِ ] (ع اِ صوت ) کلمه ایست که بدان شتران نر را خاصه زجر کنند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و همچنین است جاه ِجاه ِ. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ