ترجمه مقاله

جوذرز

لغت‌نامه دهخدا

جوذرز. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرب گودرز. رجوع به گودرز شود.
ترجمه مقاله