ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جودرز

لغت‌نامه دهخدا

جودرز. [ دَ ] (معرب ، اِ) صورتی از گودرز. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به گودرز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ