ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوح

لغت‌نامه دهخدا

جوح . (ع ص ، اِ) ج ِ اجوح ، بمعنی فراخ از هر چیز. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ