ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوترشه

لغت‌نامه دهخدا

جوترشه . [ ج َ / جُو ت ُش َ / ش ِ ] (اِ مرکب ) نوعی از جو که در تابستان کارند و در پاییز دروند و آنرا قوتی نبود. (فلاحت نامه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ