ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهت

لغت‌نامه دهخدا

جهت . [ ج َ هََ ] (ع اِ) رجوع به جهة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ