ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهارت

لغت‌نامه دهخدا

جهارت . [ج َ رَ ] (از ع ، مص ) بلندآواز شدن . (آنندراج ). بلند شدن و اوج گرفتن آواز. || (اِمص ) زیبایی قد و منظر. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به جهارة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ