ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جماح

لغت‌نامه دهخدا

جماح . [ ج ِ ] (اِخ ) موضعی است .اعشی در شعر خود از آن ی-اد کند. (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ