ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جمائع

لغت‌نامه دهخدا

جمائع. [ ج َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ جمیعة. (اقرب الموارد). رجوع به جمیعه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ