ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلگه

لغت‌نامه دهخدا

جلگه . [ ج ُ گ ِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای حومه ٔ خاوری شهرستان گلپایگان . این دهستان در جنوب خاوری شهرستان گلپایگان واقع شده و حدود آن بشرح زیر است : از شمال بدهستان کنار رودخانه ، از جنوب بخونسار از خاور به بخش میمه از باختر به پشتکوه . موقع طبیعی آن جلگه و هوای آن معتدل و سالم است . آب آن از چشمه و چاه و قنوات . این دهستان از 18 آبادی کوچک و بزرگ تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود 16500 تن و قراء مهم آن عبارتند از گوکه ، کنجدجان ، نیوان سوق ، نیوان نار، فیلاخص ، آرجان ، اسفرنجان ، سرآور. (از فرهنگ جغرافیائی ایران جلد 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ