ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جقمن

لغت‌نامه دهخدا

جقمن . [ ج َ م َ] (ع اِ) چقمق . چخماق . (دزی ). رجوع به چخماق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ