ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جعظری

لغت‌نامه دهخدا

جعظری . [ ج َ ظَ ] (ع ص ) مردم بسیارخوار. (مهذب الاسماء). جعذری . اکول . پرخوار. شکم خواره . لتنبر. لتنبان . لتنبار. || درشت خوی بسیارخوار. || درشت خوی متکبر. || کوتاه سطبر لاف زن . (منتهی الارب ). جعظارة.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ