ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جعذری

لغت‌نامه دهخدا

جعذری . [ ج َ ذَ ] (ع ص ) بسیارخوار. (منتهی الارب ). اکول . لتنبر. لتنبار. شکم خواره . شکم پرست . پرخور.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ