ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جسر خلطاس

لغت‌نامه دهخدا

جسر خلطاس . [ ج ِ رِ ؟ ] (اِخ ) نام موضعی است که یکی از وقعه های عرب در آن روی داده است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ