ترجمه مقاله

جزائری

لغت‌نامه دهخدا

جزائری . [ ج َ ءِ ] (اِخ ) شیخ عمربن علی راشدی . او راست : ابتسام العروس و وشی الطروس فی مناقب قطب الاقطاب سیدی احمدبن عروس . (از معجم المطبوعات ).
ترجمه مقاله