ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرکه

لغت‌نامه دهخدا

جرکه . [ ] (اِ) زیرترین سیم ویالون . (از دزی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ