ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرود

لغت‌نامه دهخدا

جرود. [ ج ِ ] (اِ) آزاددرخت . زلزلخت . زنزلخت . طاحک . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ