ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرقه

لغت‌نامه دهخدا

جرقه . [ ج ِ رِق ْ ق َ ] (اِ) خدرک . شرر. شراره . ابیز. استاره . ستاره . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ