ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرترود

لغت‌نامه دهخدا

جرترود. [ ] (اِخ ) دو تن از قدیسه های دین مسیح بدین نام شهرت دارند، یکی در قرن هفتم میلادی میزیسته و دیگری در اوئل قرن چهاردهم میلادی در گذشته است . رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ