ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرترود لوتلیان بل

لغت‌نامه دهخدا

جرترود لوتلیان بل . [ جْرج ِ ل ُ ب ِ ] (اِخ ) بانوی مستشرق انگلیسی (1868 - 1926 م .) که دیوان حافظ را به انگلیسی ترجمه کرده و مقدمه ٔ قابل تحسینی بر آن نوشته و درآن تاریخ زندگانی استاد شیراز و صفات او را تحقیق کرده است این ترجمه ٔ بعد از ترجمه هرمان بیکنل قدیمی ترین ترجمه ای است که از اشعار حافظ بعمل آمده و بسال 1897 م . بطبع رسیده است . (از سعدی تا جامی ص 331).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ