ترجمه مقاله

جدول

لغت‌نامه دهخدا

جدول . [ ج َدْ وَ ] (اِخ ) نام نهری است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نام نهر معروفی است . (از شرح قاموس ).
ترجمه مقاله