ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جدب

لغت‌نامه دهخدا

جدب . [ ج ِ دَب ب ] (ع ص ، اِ) علم است تنگسال را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || بی ثمر. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ