ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جحرط

لغت‌نامه دهخدا

جحرط.[ ج ِ رِ ] (ع ص ، اِ) زن پیر کهن سال . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ذیل اقرب الموارد). و رجوع به جحرظ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ