ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جاکشی

لغت‌نامه دهخدا

جاکشی . [ ک َ / ک ِ ] (حامص مرکب ) عمل جاکش . ماست کشی . لحاف کشی . رجوع به جاکش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ