ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جانه زن

لغت‌نامه دهخدا

جانه زن . [ ن َ / ن ِ زَ ] (اِ مرکب ) زن جوان . مخفف جوانه زن . فتات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ