ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جامودد

لغت‌نامه دهخدا

جامودد. [ دَ ] (اِخ )نام قدیمی یکی از بلاد هند. (تحقیق ماللهند ص 154).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ