ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثویلة

لغت‌نامه دهخدا

ثویلة. [ ث َ ل َ ] (ع اِ) گرد آمدن گاه گیاه . || گروه مردم از خانه های متفرق .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ