ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثنیا

لغت‌نامه دهخدا

ثنیا. [ ث ُ / ث َ ] (ع اِ) ثنوی . || سر و پاهای شتر قمار. || اسم است استثنا را و هر چه که آنرا استثنا کنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ