ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمر

لغت‌نامه دهخدا

ثمر. [ ث ُ م ُ ] (ع اِ) جج ِ ثَمر. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ