ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثفال

لغت‌نامه دهخدا

ثفال . [ ث َ ] (ع ص ، اِ) اشتر دیررو و کاهل . گران رو از شتران و جز آن . || ابریق . ج ، ثُفل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ