ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثخطع

لغت‌نامه دهخدا

ثخطع. [ ث َ طَ ] (اِخ ) نامی از نامهای مردان عرب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ