ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثخذ

لغت‌نامه دهخدا

ثخذ. [ ث َ خ ِ ] (اِ) صورت و جمله ٔ هفتم از صور و جمل هفت گانه ٔ حروف جُمَّل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ