ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثخانت

لغت‌نامه دهخدا

ثخانت . [ ث ِ ن َ ] (ع مص ) ثخونت . ثَخن . سطبر و سخت گردیدن . || استوار شدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ