ترجمه مقاله

ثبیتة

لغت‌نامه دهخدا

ثبیتة. [ ث ُ ب َ ت َ ] (اِخ ) بنت ضحاک . صحابیه است یا آن نبیتة به نون است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله