ترجمه مقاله

ثبیتة

لغت‌نامه دهخدا

ثبیتة. [ث ُ ب َ ت َ ] (اِخ ) بنت حنظله ٔ اسلمیة. تابعیه است .
ترجمه مقاله