ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیمورتاش

لغت‌نامه دهخدا

تیمورتاش . [ ت َ / ت ِ ] (اِخ ) از طوایف ترک کشور ایران که در اطراف نردین ساکن می باشند. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 105 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ