ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیره

لغت‌نامه دهخدا

تیره . [ رَ / رِ ] (اِخ ) دهی از دهستان قهستان است که در بخش کهک شهرستان قم واقع است و 132 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ