ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیاجر

لغت‌نامه دهخدا

تیاجر. [ ت َ ج ُ ] (ع مص ) (از «ی ج ر») مثل تیاسر از یسر، تیاجر از، عدول از. بازگشتن . برگشتن از. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ