ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تونس

لغت‌نامه دهخدا

تونس . [ ن ِ / ن ُ ] (اِخ ) تختگاه بلاد افریقیه که از ویرانی مدینه ٔ قرطاجنه آباد گردید. (منتهی الارب ). نام باستانی آن ترسوس بوده . (دمشقی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). شهر و ناحیتی به شمال افریقیه میان جد و سوسه . (از ابن بطوطة از یادداشت ایضاً). پایتخت کشور تونس که در منتهی الیه خلیج تونس در دریای مدیترانه واقع است و 410000 تن سکنه دارد. (از لاروس ). شهری است از ناحیت مغرب بر کران دریا و نخستین شهری است که برابر اندلس است . (حدود العالم ). رجوع به طرسوس و الحلل السندسیة و عیون الانباء و نزهةالقلوب و شدالازار و قاموس الاعلام ترکی و ماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ