ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تونس

لغت‌نامه دهخدا

تونس . [ ن ِ / ن ُ ] (اِخ ) کشور جمهوری تونس که به افریقای شمالی و بر کرانه ٔ دریای مدیترانه قرار دارد. پایتخت آن شهر تونس و وسعت خاکش 156000 کیلومترمربع است . شهرهای عمده ٔ این کشور سفاکس ، بیزرت گابس ، که روآن ،و سوس می باشند و 3400000 تن سکنه دارد.این کشور از شمال و مشرق به دریای مدیترانه و جنوب شرقی به لیبی و جنوب غربی و مغرب به کشور الجزائر محدود است . قسمت شمالی این کشور کوهستانی و در سلسله ٔ جبال اطلس قرار دارد. این منطقه که از دره های سرسبز و خرم تشکیل یافته است چه از جهت کشاورزی و چه از جهت منابع زیرزمینی سرشار از ثروت است . نواحی جنوبی آن دشت و قسمتی از صحرای افریقا را تشکیل میدهد که قسمت اعظم آن بر اثر مجاورت با دریای مدیترانه آبادان وسرسبز است . این کشور یکی از مراکز فلاحتی و محصول عمده ٔ آن گندم و جو و انگور و خرما و زیتون است و منابع زیرزمینی آن حائز کمال اهمیت است و مهمترین محصول آن فسفات ، آهن ، سرب ، روی و منگنز است . سرزمین تونس در حدود قرن یازدهم تا هفتم پیش از میلاد مسیح در تصرّف فنیقی ها درآمد و سپس به کارتاژ منضم شد و با رومیها رقابت داشت آنگاه در سال 146 ق .م . مغلوب گردید و سپس در قرن پنجم میلادی در تصرف وندل ها که از اقوام قدیمی ژرمن بودند درآمد و در قرن هفتم میلادی بوسیله ٔ قوم عرب اشغال گردید و در سال 1574 م . جزو امپراتوری دولت عثمانی درآمد و در سال 1881 م . در تحت حمایت دولت فرانسه قرار گرفت و چون در جنگ دوم جهانی با متفقین همکاری قابل ستایشی معمول داشت . پس از پایان جنگ مقدمات استقلال این کشور فراهم گردید و در سال 1954 م . استقلال داخلی یافت و در سال 1955 م . مستقل گردید ودر سال 1957م . به رهبری حبیب بورقیبه رژیم جمهوری در این کشور استقرار یافت . (از لاروس ). رجوع به فرهنگ فارسی معین ج 5 و معجم البلدان و ناظم الاطباء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ