ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تولک خانه

لغت‌نامه دهخدا

تولک خانه . [ ل َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) کریزگاه . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تولک و دیگر ترکیبهای این کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ