ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تولچه

لغت‌نامه دهخدا

تولچه . [ چ ِ ] (اِ) به معنی توله که لفظ هندی است اسم وزن دوازده ماشه . متأخرین فارس بعد حذف های مختفی لفظ «چه » زائد کرده نوعی از تفریس کرده . (غیاث اللغات ). یعنی نود و شش حبه . (آنندراج ). نام وزنه ای . (ناظم الاطباء). و آن دوازده ماشه و معادل دو مثقال و نیم است . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ